Københavns Bombardement
Fakta

Forord til kommandør Steen Andersen Billes Journal

Kommandør Steen Andersen Bille lod sin 2. adjudant, premierløjtnant F. Grodtschilling, føre en "Journal over Fjendtlighederne til Søes ved Kiøbenhavn begyndt den 10. August 1807 endt den 7. September 1807". Journalen befinder sig på Forsvarets Bibliotek (tidligere Marinens Bibliotek derfor forkortelsen MB i specialet om Københavns Søforsvar 1807) katalogiseret under Grodtschilling, hvilket formelt er korrekt da journalen er skrevet af ham. Men journalen er underskrevet af Bille med en tilføjelse om at den er i overensstemmelse med sandheden; således er det ikke en tilfældig journal skrevet af en af de mange løjtnanter der deltog i søforsvaret. Det er derimod chefens officielle journal skrevet med det formål at dokumentere overfor Kronprinsen søforsvarets bestræbelser på at forsvare København; den blev endvidere fremlagt ved det efterfølgende krigsforhør. Hidtil er den blevet omtalt som Grodtschillings journal, men den bør rettere benævnes som Billes journal.

Journalen blev publiceret i en kommenteret artikel af bibliotekaren på Marinens Bibliotek, orlogskaptajn H. Bistrup, i Tidsskrift for Søvæsen 1929. Den blev foræret til biblioteket den 15. april 1887 af Billes sønnesøn, Steen Bille; indtil da havde den ligget mellem faderens papirer.

Det følgende er bemærkninger til selve teksten:

Gengivelsen af teksten her på hjemmesiden sker ved brug af nutidig retskrivning. Den oprindelig tekst er skrevet med gotiske bogstaver, men er i øvrigt meget mundret uden de store falbelader.

Journalen fremstår som en dagbog med månedens navn skrevet øverst og de enkelte datoer nedenunder. Den første dato er den 10. august, men under den 13. skriver Grodtschilling "De følgende nætter...". Det kan han jo af gode grunde ikke have vidst den 13.! Formuleringen ændrer sig under den 16. august. Her er beskrivelsen en kommentar til dagens hændelser: "I morges landede fjenden ved Vedbæk" .

Under den 2. september indeholder den originale journal følgende sætning, "Når jeg sammenligner...". Det er det eneste sted journalen anvender 1. person og nutid. Senere i teksten under denne dato skriver Grodtschilling: 
"Fra søsiden begyndte også om aftenen de engelske bombarderer, hvoraf nogle i skumringen sejlede ned i bugten, at kaste; men 11 Kanonbåde... tvang dem til at retirere og ophøre...". 
København blev altså også bombet fra søsiden, selv om Københavns Bombardement primært var baseret på konventionelt landbaseret artilleri.

Læs Billes Journal

Læseforslag:
Kilder

Indholdsfortegnelse

 

  1807.dk