1807.dk

  Københavns Bombardement
faktakolonne
...kort fortalt

 

Københavns bombardement var et knusende nederlag for det neutrale dobbeltmonarki Danmark-Norge. Men det var blot et af de mange slag som blev udkæmpet under Napoleonskrigene (1804 - 1815). Nederlaget huskes i Danmark som skellet mellem en rig handelsperiode: den florissante tid, og en økonomisk fattig, men kulturel rig periode: guldalderen. Og bombardementet er i øvrigt ofte blevet sammenblandet med Slaget på Rheden i 1801. 

Fredag den 2. september klokken halv otte om aftenen begyndte det engelske artilleri at beskyde København, og et altødelæggende bombardement begyndte. Englænderne havde krævet den danske flåde udleveret, men det var selvfølgelig blevet afvist. For at gennemtvinge udleveringen bombede englænderne København med det artilleri som i ugerne forinden var opstillet rundt om København fra Svanemøllen i nord til Kalveboderne i syd. Målet var byens borgere og boligkvarterer. Angrebet lykkedes efter tre nætters bombardement, København overgav sig, og flåden blev udleveret. 

Det var en bevidst strategi fra engelsk side at målet for bombardementet var byens borgere og boligkvarterer. Københavns forsvarsvilje kunne på den måde knækkes ved at bombe ikke-militære installationer. Derfor er Københavns Bombardement i 1807 et terrorangreb - det første i nyere tid.

Københavns mulighed for at organisere et forsvar var begrænset: Den overvejende del af hæren var placeret i Slesvig-Holsten fordi man frygtede et fransk angreb sydfra, og Københavns militære ledelse var ikke forberedt på krig. Kronprinsen (den senere Frederik VI) beordrede dannet en fælles kommando over sø- og landetaten i København. Han udpegede den aldrende og sygdomssvækkede generalmajor Heinrich Ernst Peymann til kommandant og som hans næstkommanderende, generalmajor Carl Frederik von Bielefeldt og kommandør Steen Andersen Bille, som hermed blev den reelle flådechef. København skulle forsvare sig til det yderste, men Peymanns stab af højtstående officerer var dog ikke til megen hjælp. De frygtede ganske enkelt at handle selvstændigt uden ordre fra Kronprinsen som var rejst tilbage til Kiel. Københavns forsvar var handlingslammet. 

Imidlertid gennemførte søforsvaret en lang række vellykkede angreb på den engelske flåde og de engelske artilleristillinger nær Øresundskysten. Bille gjorde også klar til at ødelægge flåden. Det blev bare ikke gennemført da han blev underkendt af de andre militære ledere.  

Derfor er beretningen om Københavns Bombardement også beretningen om

Københavns Søforsvar

Læseforslag

Københavns forsvar

Indholdsfortegnelse

 

  1807.dk