Dansk tabsliste

 

Fortegnelse over Saarede og Døde saavel til Søes som Lands siden krigens begyndelse 
indtil den 5. Sept. 1807

 

 

Klik på billedet for at se en bedre gengivelse af fortegnelsen.

 

 

 

 

Tilbage