Emneliste

 

 

Emne Forklaring
Blokskib Oprindeligt et linjeskib, hvor kun skroget og skytset er tilbage
 

Church Missionary Society

 

blev grundlagt i 1799 med baggrund i Den Anglikanske Kirke og andre protestantiske trossamfund. Organisationen arbejder med mission på verdensplan. I sine sidste år var Admiral Gambier præsident for organisationen.

Congrevske raketter

”Congreve’s Rockets” var raketter opfundet af englænderen William Congreve. Raketten kan i udseende sammenlignes med en nytårsraket, men med en fosforholdig krudtladning som ikke kunne slukkes med vand. Under affyringen dannede den en kometagtig brændende hale som formentlig har været med til at forstærke københavnernes rædsel. 

Defension

Forsvarsværk som ved søforsvaret af København blev opdelt i den faste, flydende og bevægelige defension.
Den faste defension Fæstningsværker. De væsentligste var Citadellet, Tre Kroner og Lynetten.

Flag Captain

 

Betegnelse for den flådeofficer som sikrede kommunikationen til og fra flådechefen, admiral Gambier. Her er mere tale om en opgave end om rang. En Flag Captain havde dog af praktiske grunde rang som kontreadmiral.

Den flydende defension

Fast forankrede artillerifartøjer der kunne flyttes ved varpning, dvs. ved at hale fartøjet frem ved hjælp af tove fastsat udenbords i en form for taljer

Gl. Pesthus

blev opført i 1655 ved Kalvebod Strand

Kanonbåd

som en kanonchalup, men med bedre sejlegenskaber og en eller to mindre kanoner.

Kanonchalup

stor robåd med to 24 punds kanoner.

Mortér

kan beskrives som en kortløbet kanon fastgjort midtskibs.

Mortérbarkasse

tungt rofartøj med en 100 punds mortér.

Heinrich Ernst Peymann

1737 - 1823. Ingeniørofficer. Ombyggede i 1785 Rosenborg Garderkaserne i Øster Voldgade. Havde aldrig ført en kommando førend ved Københavns bombardement i 1807. Blev pga. kapitulationen til englænderne efterfølgende fradømt ære, liv og gods - dvs. idømt halshugning. Dommen blev dog omstødt af Kronprinsen.

Stykpram er konstrueret til formålet, se 'flydende defension'.
Tilsit Freden

Frankrig tilføjede Rusland et alvorligt nederlag ved Friedland i Nordøsttyskland den 14. juni 1807. Efterfølgende mødtes Napoleon og den russiske Zar Alexander på en tømmerflåde midt på grænsefloden Niemen ved byen Tilsit (i dag Sovetsk) den 25. juni, hvor de indgik en fredsaftale. Rusland havde indtil da været Englands allierede.
Den 7. juli blev aftalen underskrevet. Den indeholdt dels en officiel aftale om at Rusland skulle mægle mellem Frankrig og England, dels en hemmelig aftale om oprettelse af et flådeforbund vendt mod England. Det blev forudsat at forbundet også omfattede deltagelse af den danske flåde. Danmark var ikke orienteret herom. 
Den engelske udenrigsminister George Canning fik underretning om den hemmelige aftale den 22. juli.
Ved det engelske Parlaments forespørgselsdebat i begyndelsen af 1808 om årsagen til Københavns Bombardement henviste Canning til underretningen. Men han fremlagde ingen dokumentation. 

Tilbage