Fjenden kommer til Danmark

 

 

Admiral Hood blev i midten af juli 1807 beordret til at sejle til Rügen i Nordøsttyskland med en mindre flådeenhed. Den 20. juli begav flåden sig afsted fra England. Opgaven bestod i at evakuere generalløjtnant Cathcart og hans tropper fra Rügen efter Frankrigs sejr ved Friedland over Rusland. Hoods flådeenhed og især Cathcarts tropper indgik i angrebet på København fra midten af august.

Admiral Gambier ankom den 3. august til Helsingør ombord på Linieskibet "Prince of Wales". Skibets Kaptajn, C. Adam Mackenzie, skrev i sin logbog: At 11.30 fired a salute of 13 guns to Elsinore Castle which was returned with 17 do. At 11.40 came to anchor".
Gambier havde modtaget sine ordre i flere omgange: 
I London var han den 18. juli blevet beordret til at blokere Sjælland; den 19. beordredes han til at undgå unødig forbindelse med danske myndigheder, og hvis han blev nødt til at redegøre for sin tilstedeværelse, skulle han hævde at han handlede på egen hånd og at han ville opretholde blokaden, indtil han modtog ordrer fra London. På denne måde kunne den engelske regering stadig nå at ændre politisk kurs uden at tabe ansigt.
Den 7. august modtog Gambier så den engelske forsvarsminister Lord Castlereaghs private brev af 30. juli med kopi af ordren til Cathcart. Den var så præcis, at Gambier ikke modtog særskilte ordrer: den danske flåde skulle udleveres. 
Det blev endvidere understreget at det var nødvendigt at Gambier og Cathcart samarbejdede for at opnå det bedste resultat, ligesom de blev opfordret til ikke at begrænse brugen af den militære styrke de havde fået tildelt!

Den 16. august kl. 5 om morgenen begynder landsætningen af tropper og materiel ved Vedbæk. Det er et ret kuperet terræn, som umiddelbart kunne være vanskelig at bruge som landsætningssted, hvis danskerne havde angrebet. Men det lå så langt væk fra København at muligheden for et dansk angreb var begrænset, hvilket jo også viste sig at være rigtigt. Og efter de første engelske tropper fik området under kontrol, blev det velegnet til landsætning netop fordi det var beskyttet af bakkerne omkring Vedbæk. 

Den 21. august kunne Gambier notere i sin journal at Sjælland med omkringliggende øer og Storebælt fra Hadsteens Banke i nord til det sydøstlige af Femern var i "State of Blockade". 

Den 25. august er landsætningen af tropper og materiel stadig i gang, nu ud for Charlottenlund. Flåden med tropper og materiel fra Rügen var nemlig på grund af det vindstille vejr ikke i stand til at nå Vedbæk.

 

 

 

Tilbage