The  Advanced  Squadron

Den 16. august begyndte englænderne at landsætte deres styrker og materiel ved Vedbæk. Men selve planlægningen af landsættelsen var allerede sket tidligere. 

For at sikre landsættelsen så godt som muligt blev "Naval Brigade" dannet den 7. august for at "land and cooperate on Shore with the Army". Gambier fortsatte derefter i sin logbog: "Appointed Captain Puget of the 'Goliath'' to command the said Naval Brigade and Captain Loyle of the 'Lightning', Parker of the 'Prometheus' and Mainwaring of the 'Falcon' to assist on this Service".
 
"Naval Brigade" bestod af 2.820 mænd og et antal mindre skibe.

En del af "Naval Brigade" bestod af "The advanced Squadron" som ifølge Gambiers logbog havde til opgave at rekognisere og især at imødegå de danske kanonbådes angreb. Det er væsentligt at huske på at vejret fortsatte med at være godt: ingen vind. Derfor kunne linieskibene ikke manøvrere, og følgelig var de meget udsatte for de danske kanonbådes angreb.

Den 23. august opgøres "The advanced Squadron" til at omfatte:  

 

Skibstype Skibsnavn

Bevæbning

Kommanderende officer   Navn
Bomb  Thunder

   8 kanoner  2 morterer

Captain  George Cocks '
   " Zebra   16    "         2    "       "          William Bowles '
   " Fury   12    "         2    " '
   " Vesuvius    12    "         2    " Richard Arthur '
   " Aetna   12    " William Godfrey '
Sloop  Cruizer  18    "  Trincle Stoddart '
   " Kite    18    "   '
   " Mutine   18    "    Henry Stewart '
Armed Ship Hebe  18    " Edward Elliot '
Brig Fearless  14    " '
   " Indignant  14    " '
   " Pincher   14    " '
   " Urgent  14    " '
   "

Desperate

 12    "   '
   " Safeguard  12    " '
   " Tigress    12    " ' ' 2'

Endvidere har en båd eller i hvert fald mandskab fra 'Africaine' deltaget i "The advanced Squadron" den 23.august, fordi en sømand herfra blev meldt såret.

 

 

 

Tilbage