Københavns Bombardement
Fakta
Forord til Admiral Gambier's Journal

 

James Gambier, Baron, (1756 - 1833) blev født på Bahamas, hvor hans far var viceguvernør. I 1767 kom han i marinen som kadet; efter en lang og glorværdig karriere blev han i november 1805 udnævnt til admiral. Gambier var en gudfrygtig kristen; i sine sidste år blev han den første præsident for "The Church Missionary Society".

Journalen befinder sig på Public Office Record i Kew, London. Den er letlæselig, skrevet med latinske (og ikke gotiske) bogstaver. Formålet med journalen var at informere den engelske krigsminister Castlereagh om angrebets forløb. Her er altså ikke tale om en logbog. 

Admiral Gambier havde sit admiralsflag vajende på linjeskibet 'Prince of Wales' med 98 kanoner, hvis kaptajn, C. Adam Mackenzie, førte logbogen som også findes på Public Record Office.

Den publicerede tekst er en afskrift fra mine gamle noter; formålet med noterne var imidlertid ikke at teksten skulle publiceres. Det betyder at visse passager er gengivet med et kort dansk resume og at der en vis usikkerhed mht. læsningen af enkelte ord.
Det ændrer imidlertid ikke på at teksten i sin helhed er korrekt og nu for første gang tilgængelig for alle.

 

Gambiers Journal

 4. - 16. august 1807

17. - 20. august 1807

21. - 25. august 1807

26. august - 2. september 1807

 3. - 7. september 1807

 

Læseforslag:
Kilder

Indholdsfortegnelse

 

 

  1807.dk