Kommandørkaptajn Kriegers rapport af 20. august

 

Kriegers rapport 20. august side 1Kriegers rapport 20. august side 2

Klik på brevet for at se det i stor størrelse

751

Modtaget 20. Aug. 1807

 

Underdanig rapport

 

Ifølge hr. generalmajor Peymanns ordre, at understøtte et udfald fra Øster Port imod dagbrækningen, beordrede jeg kanonchalupperne Kalundborg, Helsingør, Næstved, Frederichsund, Rødbye, Stubbekøbing, Saltholm, Nysted og Svendborg under Capitain og Baron Holsteens commando at lægge sig imellem begge Kalkbrænderierne, hvor de var kl. 2½ for at opvarte underretning ved en garder, når ataquen skulle gå for sig.  Men da Hr. Capitainen ingen underretning havde fået til kl. 4½, og han så på landet tropperne at avancere, gik han ligeledes frem ad conjunctum mod det anlagte landbatteri, der først blev attaqueret af de engelske, fik de et af fjendernes batterier til at tie. Derimod åbnede så et batteri der var maskeret anlagt og godt forskanset mod søsiden. I forening med fjendens bombarderer udholdt divisionen af kanonchalupperne en svær ild, hvorfor han kl. 5½ retirerede. 

I denne affaire fik løjtnant A. Holsten 2de stærke Contujoner, hr. lieut. Gjødvad på kanonchaluppen Kallundborg havde 3 døde og 2de sårede, Hr lieut. Sonderup på kanonchaluppen Frederichsund 2de blesserede, og Løjtnant Lütken på kanonchaluppen Rødbye en Under Canonér Løjtnant. Fartøjerne havde dels mere eller mindre lidt noget, hvilket jeg straks haver foranstaltet istandsat. Hr. Captain og Baron Holsteen ommelder hvad jeg tilforn haver meldt og daglig finder: nemlig de Hr. officerer og samtlige mandskabers iver for hans majestæts tjeneste og flagets ære.

Lunettet, den 20.  August 1807

 

Til

Krieger

S.T. Hr. kammerherre og Commandeur

Steen Bille

 

 

Tilbage