Kommandørkaptajn Kriegers rapport af 26. august

 

Kriegers rapport 26. august

Klik på brevet for at se det i stor størrelse

750

Modtaget 27. Aug. 1807

København 26. august

Underdanig Rapport

Efter at have ladet kaste bomber dels mod prammene dels mod bombarderchalup No 1, blev ifølge Ordre 13 kanonchalupper beordret under den så kaldte Classen have, først for at rense for fjendtlige tropper, og siden for at hindre dem at tage post efter troppernes indgang i citadellet. Under den sidste kanonade traf en styk granat, som var udskudt fra et fjendtligt batteri på Kildevæld på kanonchaluppen Stubbekøbing, hvorved den sprang i luften. Chefen Hr. Lieutenant Bruun og 16 mand blev reddede, 12 mand blesserede, og 31 mand sprang i luften efter medfølgende liste.

Da kanonchaluppen Holbæk er uden chef ved Hr. lieutnant Skibsteds upasselighed, har jeg givet bemeldte kanonchalup til Hr. liutenant Bruun. Hr. Lieutenant Bruun har mistet alt sit tøj, er mand uden formue og vist at være en ærlig officer, jeg kan derfor ikke undlade at udbede mig for ham såvel for det efterblevne mandskab et gratiale for tabet af deres tøj.

Hr. liutenant Dodt, chef for kanonbåden Langesund er formedelst en let Contusion gået i land. Hr liutenant Nielsen har jeg igen beordret som chef af Langesund, på kanonbåden Arendale er i dag 4 mand kvæstet. Ligeledes på kanonchaluppen Langesund 1 mand død og 2 kvæstede.

 

Lynettet den 26. August 1807

 

Til S.T.

Hr kammerherre og Commandeur Bille

   

Tilbage