1807

  Københavns Bombardement
faktakolonne
Krigshistorisk Tidsskrift

Udgivet af Det Militære Læseselskab Rendsborg

Kastellet 60, 2100 København Ø

Krigshistorisk Tidsskrift

 

"Det 341 år gamle fæstningsanlæg blev i 2001 efter afslutningen af et meget omfattende retableringsarbejde tildelt Europa Nostra medaljen. Arbejdet blev bekostet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål. Arbejdet omfattede reetablering af Kastellets østlige voldanlæg, broen ved Kongeporten (1989) samt Grevens Bastion og Sjællands Ravelin (1999). Kastelsgraven er dermed blevet genskabt, således at Kastellet igen ligger fuldstændig omgivet af vand".
Foto: Bodil H. Aasted, 2003

Det er Krigshistorisk Tidsskrifts formål at bidrage til en styrkelse af interessen for krigs- og militærhistorie i Danmark; udkommer 3 gange årligt.

 

  1807.dk