Søforsvaret angriber fjenden søndag den 23. august

 

 

 

 

Søndag den 23. august kl. 10 angreb søforsvaret det nye fjendtlige batteri ved Svanemøllen. Krudtrøgen ses tydeligt helt til venstre. Divisionen var placeret inden for Gammel Kalkbrænderi som er den røde bygning til venstre. Angrebet blev besvaret af englændernes landsætningsbrigade (The Advanced Squadron); det er den linje af skibe i baggrunden som affyrer skud der rammer vandoverfladen i forgrunden. Om eftermiddagen trak fjenden sine skibe tilbage; i danskernes beskrivelse skete det for fulde sejl. Angrebet sluttede kl. halv 4 da afstanden til fjenden blev for stor.

Den engelske angrebsstyrke var stadig under fremrykning mod København og endnu ikke færdige med landsætningen af deres materiel. Angrebet var strategisk vellykket. Dels måtte englænderne trække sig tilbage, dels kunne angrebet forsinke den engelske operation. Og tidsfaktoren var af afgørende betydning fo0r englænderne fordi efteråret nærmede sig med storme og dårligt vejr, der kunne gøre hjemturen til England til en farefuld sejlads.

Men ifølge traditionen viser maleriet kanonbådene i kamp med den engelske flåde ved hærens udfald i Classens Have den 31. august.

Det er forkert!

Intet tyder på at her er tale om en kanonbådskamp i forbindelse med dette udfald. Soldaterne holder vagt, de kigger ud over vandet og ser på de sårede som bringes i land. Det er ikke sandsynligt at der umiddelbart bag dem skulle være et angreb igang med mere end 2000 danske soldater og med deltagelse af Københavns kommandant, generalmajor Heinrich Ernst Peymann.

Udfaldet den 31. blev ganske vist understøttet af kanonbåde, men det drejede sig om tre både, og senere på dagen beskød 6 bombarderpramme samt bl.a. Citadellet og Trekroners Batteri det engelske morterbatteri syd for Svanemøllen. Endvidere beskød to spilpramme og bombarderdivisionen de fjendtlige bombarderer i Vartov Bugten. 

Men det er ikke det maleriet viser! Der bliver ikke afgivet skud fra land, fjendens forsvarslinje ligger ud for Kalkbrænderiet - ikke i den nordligere beliggende Vartov Bugt (ved Tuborg), og antallet af fartøjer svarer ikke til ovenstående beskrivelse som er fra Billes journal den 31. august. I øvrigt lykkedes det danskerne den 31. at ramme det engelske skib 'Charles armed Transport' som eksploderede. Den situation er det da besynderligt at Eckersberg ikke har med hvis hans motiv skulle være fra den 31.!

Årsagen til fejlfortolkningen er at søforsvarets angreb søndag den 23. august ikke har været omtalt i den i øvrigt sparsomme litteratur.

Henvisninger: 

Det britiske angreb og Københavns søforsvar 1807, side 13
Kommandør Billes Journal for den 23. og 31. august
Kommandørkaptajn Krigers rapport fra den 31. august
Admiral Gambiers Journal for den 23. august og den 31. august
Kortet for søforsvarets placering den 22. august

 

 

 

Tilbage