1807.dk

  Københavns Bombardement
Fakta

Den engelske Strategi

England ønskede den danske flåde udleveret. Det skulle ske hurtigt, hvis det også skulle være muligt at sejle den danske flåde tilbage til England; efteråret nærmede sig med hastige skridt. I øvrigt var England ikke videre interesseret i Danmark, bare kontrollen med de danske farvande var på engelske hænder.

Et angreb på København fra søsiden ville tage for lang tid, og måske ville det slet ikke lykkes. Københavns havneindløb var særdeles godt beskyttet af Kastellet med kraftige kanoner, ligesom der på østsiden (det nordligste af Amager) var det meget kraftige batteri Sixtus. Og endelig midt i havneindløbet var Tre Kroner som ligeledes var bevæbnet med kraftigt artilleri. Faktisk blev København af nogle betragtet som uindtagelig fra søsiden.

Derfor var et bombardement af den civile by løsningen.

De engelske artilleristillinger blev opført i halvcirkler uden om Købehavn fra Trianglen og Tuborg i nord til Kalvebodløbet i syd med en afstand til Vor Frue Kirke på henholdsvis 1200, 1500, 2000, 3000 og 4000 meter. Det betød med andre ord at englænderne ikke kom nærmere København end til ydersiden af Søerne. Se et kort over de engelske sigtepunkter.

Læseforslag
Strategien

Indholdsfortegnelse

  1807.dk