Træskoslaget

Træskoslaget fandt sted ved Køge lørdag den 29. august. Navnet beskriver meget præcist den danske hær: en bondehær bestående af hjemsendte soldater med en dårlig udrustning og begrænset kamperfaring under ledelse af de danske generaler Castenskiold og Oxholm.
Den engelske hær var i modsætning hertil særdeles veludrustet og kamperfaren under ledelse af generalløjtnant Wellesley, den senere så berømte Duke of Wellington som besejrede Napoleon i slaget ved Waterloo.

Det væsentlige er imidlertid at på trods af englændernes blokade af Sjælland, som var effektiv fra den 21. august, lykkedes det alligevel at opstille en dansk hær på 5 - 7000 mand.
Det var en kritisk situation for den engelske militærledelse som havde styrkerne koncentreret omkring København uden nogen beskyttelse vendt mod området uden om København. Et dansk angreb sydfra på englændernes højre flanke evt. kombineret med søforsvarets kanonbåde måtte englænderne betragte som en meget alvorlig trussel der skulle stoppes så hurtigt som muligt.

Det blev det også, men alligevel først efter en hel dags kamp.

Admiral Gambier bemærker i sin journal for søndag den 30. august at generalløjtnant Wellesley har taget fanger inkl. en general og 10 styk artilleri efter slaget ved Køge.

 

Tilbage