1807.dk

  Københavns Bombardement
Fakta

1066 forsidevignet.jpg

Københavns Søforsvar 1807

Oversigtsartikel skrevet med baggrund i specialet "Københavns Søforsvar 1807" med et søkort over den danske sødefensions placering inden den 23. august 1807, samt et kort over englændernes artilleriopstillinger i Svanemølleområdet.

Artiklen er udgivet i:
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning 1991, 21. årgang nr. 2. Historisk Institut, Københavns Universitet. 

MH3_forside.jpg

Det britiske angreb og Københavns søforsvar 1807

Artiklen er en bearbejdet udgave af specialet "Københavns Søforsvar 1807" med 3 søkort over den danske sødefensions placering fra 21. august til den 27. august samt et kort over de engelske opstillinger. Endvidere udførlige noter med kildehenvisninger.

Artiklen er udgivet i:
Marinehistorisk Tidsskrift 1990 23. årgang nr. 3. Marinehistorisk Selskab.

MH4_forside.gif

Flåden gøres klar til ødelæggelse 1807

Artiklen er en bearbejdet udgave af specialet "Københavns Søforsvar 1807" med udførlige noter og kildehenvisninger.

Artiklen er udgivet i:
Marinehistorisk Tidsskrift 1990 23. årgang nr. 4. Marinehistorisk Selskab.

krigs-tidsskr.gif

Admiral Gambiers vurdering af Københavns Søforsvar i 1807 og Englands anvendelse af den danske flåde

Artiklen diskuterer den engelske flådechefs vurdering af det danske søforsvar og fjendens anvendelse af den ranede danske flåde med en graf over flådens størrelse i forhold til de andre europæiske landes flåder.
Endvidere to fotografier af Eckersbergs malerier: Kanonbåd 1807-1814 og En af kanonbådenes tapre attaker mod fjenden, søndagen den 23. august 1807.

Artiklen er udgivet i:
Krigshistorisk Tidsskrift, særnummer juni 2007 43. årgang

krigs-tidsskr2.jpg

General Peymann tager afsked med kommandør Steen A. Bille

Notitsen er trykt i:
Krigshistorisk Tidsskrift, nr. 2, august 2007 43. årgang

 

krigs-tidsskr.gif

Boganmeldelse af Thomas Munch-Petersen:
Defying Napoleon. How Britain Bombarded Copenhagen and seized the Danish Fleet

Anmeldelsen er trykt i:
Krigshistorisk Tidsskrift, særnummer juni 2007 43. årgang

 

Oplysninger om Krigshistorisk Tidsskrift
tema historie-nu

Forsvarssamarbejdet - de otte udfald mod fjenden

Artiklen beskriver danskernes faktiske valg af strategi og vurderer dens betydning.

Artiklen er udgivet på Internetsiden www.historie-nu.dk og gengives her i omredigeret form.

 

arkivs forside.jpg

 

Nordgrønlands Inspektorats britiske forbindelse under englænderkrigene 1807-1814.


Belyst ved materiale i Nordgrønlands Inspektorats Arkiv.
Artiklen argumenterer for hvordan de grønlandske Inspektorater klarede sig i denne periode uden direkte skibsforbindelse mellem Danmark og Grønland. 

Artiklen er udgivet i:
Tidsskrift for Arkivforskning 'Arkiv' 14. Bind Nr. 1 1992

 

 

Tilbage


Ikke publicerede artikler

 

speciale forside

Københavns Søforsvar 1807

Speciale ved faget Historie fra Københavns Universitet 1990.

 

Læseforslag

 

Materiale

Indholdsfortegnelse 

  1807.dk