Beskrivelse af den engelske flåde

 

 

Mandag den 3. august:

Kaptajn Gerner på det danske vagtskib 'Frederiksværn' i Øresund ved Helsingør meddelte Admiralitetet at en engelsk flåde var ankommet. Han opgjorde flåden til at omfatte følgende skibe:

 

1  

12 

1  

10

2  

1  

Admiralskibet Prince of Wales

Orlogsskibe

Fregat

Sloops of Wars

Sloops

Tender Bomb

 

H.G. Garde oplyser i sin bog Den dansk-norske Sømagts Historie fra 1852 at den engelske flåde bestod af:
25 linjeskibe, omtrent 40 fregatter, corvetter, brigger og bombarderer. Hertil kom 377 transportskibe, hvoraf mere end halvdelen var chartrede tyske skibe. 

Flådens chef var admiral James Gambier som ifølge Garde havde fået opgaven pålagt efter andre admiraler havde afvist kommandoen pga. det diskutable formål at fratage et neutralt land dets flåde. 
Næstkommanderende var viceadmiral Stanhope og contreadmiral William Essington; sidstnævnte
havde overopsynet med troppernes udskibning.
Flag Capitain: Sir Home Popham. 

Dagen før admiral Gambier ankom til Helsingør, var flåden ud for Göteborg blevet opdelt i to. Størstedelen af flåden sejlede ned i Øresund, en mindre del til Store Bælt.

Flåden i Øresund:

Divisioner Kommando

Rød:

Linieskibschef Linzee.  

Hvid

Linieskibschef Colville

Blå

Linieskibschef Rose

Divisionerne var igen opdelt i 6 underafdelinger à max 6 både kommanderet af pålidelig underofficer fra krigsskib eller bådsmand fra transportskib.

Fredag den 21. august:

Admiral Gambier opgør Øresundsflådens størrelse:  

13   Sail of the Line
2   Armed en Flute
2   Frigates  
11   Sloops, Bombs and Fire Ships  
6   Gunbrigs  
3   Schooners and Cutters  
 

Flåden i Store Bælt: 

4   Linieskibe
3   Fregatter
10   Brigger

Et par dage efter ankom fra England yderligere et linieskib, kommanderet af Commodore Keats.   

 

 

 

Tilbage