Sødefensionen

Defensionen var inddelt i en fast defension og i en flydende defension samt i en bevægelig, nemlig kanonflotillen.

Generaladjudant, kommandørkaptajn Johan Cornelius Krieger der opholdt sig på Lynetten, var chef for den flydende defension og kanonbådsflotillen. Hans næstkommanderende var kaptajn Hans Baron Holsten.

Den flydende defension Type Navn Kanoner

Mandskab

Kommando
Blokskibe Mars 60

363

Kaptajn Cornelius Wleugel

Fregatten St. Thomas

22

200

Kaptajnløjtnant Hans Stephansen
Stykpramme Hayen

20

189

Kaptajnløjtnant Peter C. Lillienskjold
Sværdfisken

20

189 Kaptajnløjtnant Stephan Dietr. Kruse
Kjæmpen

20

189 Kaptajnløjtnant Sigv. Jørg. Acheleye
 

 

Tilbage