Søforsvarets organisation

Ledelse

 

Flådechef og medlem af Københavns samlede kommando: 

Kommandør Steen Andersen Bille

Leder af søforsvarets flydende defension og kanonflotillen:

Generaladjudant, Kommandørkaptajn Johan Cornelius Krieger

Batteriet Trekroner:

Oberstløjtnant Søren Johann von Meyer

Batteriet Prøvesteen:

Kommandørkaptajn Jost van Dockum

Prøvestenen bestod af 3 gamle linieskibe grundsat på Revshalen. De var i bunden fyldt med sten og jord, omgivet af nedrammede pæle og placeret sådan at 'Øresund' og 'Prindsesse Caroline Wilhelmine' lå med agterstævnen tæt til 'Elephanten' som dannede centrum, og var svajede med forskibene lidt mod land, hvorved de dannede stumpe vinkler med 'Elephanten'.

For at dække batteriets flanker henlagdes en stykpram og det fra 1801 berømte gernerske flådebatteri Nr. 1. Det bestod af:

'Lindormen'

Kaptajnløjtnant Chr. Hohlenberg

'Flådebatteriet nr. 1'

Kaptajnløjtnant Nicolay Juell

Søforsvarets  samlede styrke

Søbatterierne og den flydende defension var armerede med: 

7 morterer, 413 kanoner samt en del små haubitser 

og med et mandskab på:
(heri er medregnet mandskabet på Mercurius i Kalvebodsløbet ved Langebro)

5363 mand,
samt 216 artilleriofficerer, 448 konstabler, 140 soldater og 10 underofficerer som Bille havde anmodet generalmajor Peymann om at stille.
Christianus Sextus' 

og mandskabets størrelse, 

46 stykker skyts

henimod 600 artillerister og håndværkere

Den samlede mængde af Søetatens skyts og mandskab kan anslås til: 466 stykker med omtrent 6000 mands besætning
 

 

 

Tilbage