1807.dk  

 

          A R K I V A L I E R

 

RIGSARKIVET (RA)

SØETATEN

Søkrigskancelliet

 

Konduitelister. Chefers indberetning om undergivnes egenskaber. Sk 914, 1800  09.

Kongens flådetabeller. Sk 974, 1807.

Kopibog over kancelliekspeditioner med alfabetisk register. Sk 469, 1799  1810.

Kopier af referatsekstrakter. Sk 39, 1804  1807.

Protokol over kgl. resolutioner søetaten angående. Sk 223, 1807.

 

Admiralitetet

 

Admiralitets og Generalitetskommissariatet.

Extraktprotokol af indkomne breve. Afdelingen i Rendsborg. Adm 1788, 1807.

GeneralKopibog med registre. (Fra 1780 forsvinder "general"). Adm 310, 1807.

Indkomne indrulleringssager. Adm 1429  1430, 1807.

Indkomne rapporter fra Trekroner. Adm 1153, 1807.

Indkomne sager. Adm 910, 1807.

Konceptforestillinger. Adm 204, 1807  1809.

Kgl. resolutioner. Adm 81, 1807.  

Kopibog over forestillinger med Kgl. resolutioner. Adm 190, 1805  1808.

Referatprotokoller. Journaler over indkomne sager. Adm 444, 1807 5/1  22/9.

Folioregistratur 85 B 2:

Skibsjournaler 832  838 (1807).

 

Folioregistratur 285:

Register over indkomne sager. 621, 1807.

Søetatens generalkommissariat. Decisionsbøger. 530, 531, 1807.

Orlogsværftets aflevering 1945, 1960, 1963.

 

Folioregistratur 154 B:

Arbejder vedrørende Trekroner. 418.

29 journaler vedrørende defensionarbejder på Reden. 421, 1807.

Skrivelser fra Holmens overequipagemester. 452, 1801, 1807.

 

LANDETATEN:

(delvis folioregistratur 91 C).

 

Brev register for 1807.

Kopibog af Hans kongelige Højheds Kronprinsens Breve 1807.

Generalitets og kommisariats kollegiets afdeling i Rendsborg. Indkomne sager august  december 1807. Register over do.

Ibid. Udgåede sager august 1807  april 1808.

Den Højstkommanderendes arkiv 1802  1865.

Krp. kommandokontor: Fra søetaten 1807.

Protokol over kongelige og ad mandatum register over udfærdigede expeditioner 1807.

Protokol over udgangne breve 1807.

 

Danske Kancelli:

 

IX Arkivalier ang. urolighederne med England og Sverige No. G. 61 og G. 62.

         

Forsvarets arkiver:

 

Generalkommandoen over København 7/8  6/11 1807.

          Ibid Pakke 8: Koncepter.    

Sagen angående Københavns kapitulation 1807. Justits arkiv, Generalauditøren 1807.    

 

Privatarkiver:

 

Steen Bille. 5153. 

 

Filmsamlingen:

 

Danica fotograferingen af Public Record Office. Arkiv 600, spole nr. 84, 85, 86. FO 22.

 

MARINENS BIBLIOTEK (MB)

 

Naval Chronicle vol 18. (Den engelske marines publikation om stort og småt).

Steen Billes Journal fra 10/8 - 7/9 1807, katalogiseret under Grodtschilling, F.

 

FORSVARETS BYGNINGSTJENESTE

 

Fortegnelse over gamle kort og tegninger:       

Historisk tegnearkiv, katalog over ingeniørkorpsets samling af kort og tegninger. Nr. I1  I6.

 

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

Håndskrifter:

Historische Skizze von den Kriegs Begebenheiten auf der Insel Seeland während der Belagerung von Copenhagen im Jahre 1807; 

von Bielefeldt 1821. Med bilag af Peymann oktober 1807.  716 l (FOL) og

Generalauditør P. RosenstandGoiskes koncept til aktionsindlæg i krigsretssagen imod General Peymann  m.fl., 716 o (FOL) og

Generalerne Peymanns og Bielefeldts forsvar for deres forhold under Københavns belejring 1807.  2364 (4). 

Alle katalogiseret under Nye kgl. Saml. (p 143 i reg.bd 9).

Høvelte Gårds journal, 1807. 1444 Nye kgl Saml. (p 147 i reg. bd).

 

Ernst Peymann. Afskrift af Hans Kongelige Højheds ordre d.d. København den 11. august 1807. Palsbo Saml. BA.   

 

Breve fra:

 

General C.F. Bielefeldt.

 

PUBLIC RECORD OFFICE, LONDON (KEW)

Admiralty: (Group: Adm)

 

Board Room Journals 1807, July  December.

          Class: 7, Piece 252.

Secretary`s Department. Indexes and Series 111.

          Class: 12, Piece: 34.

Subject and nominal Index to Admiralty InLetters,  and Public Offices. Secretary`s Department.

          Class: 12, Piece: 37.

Alphabetical Subject and nominal Index to InLetters.

          Class: 12, Piece: 48.

Admiral`s Journals, no. 4: Admiral Gambier, Prince of Wales 4/8. 

        Class: 50, Piece: 49.

Captain`s Logs. Class: 51.

 

  Piece:   1737 "Aetna"

       "     1854 "Africaine" 

       "     1732 "Alfred"     

       "     1655 "Bonetta"       

       "     1732 "Brunswick"    

       "     2040 "Cambrian"

      "     1733 "Centaur"

      "     1673 "Comus"         

       "     1694 "Cruizer"          

       "     1651 "Defence"        

         "      4447 "Fearless"        

       "     1784 "Fury"             

       "     1717 "Goliath"          

       "     4062 "Hebe" (armed)   

 

 Piece    1646 "Kite"

      "     1712 "Lightning"

      "     4476 "Mutine"

      "     1769 "Pincher"

      "     1673 "Prince of Wales"

      "     2670 "Prometheus"

      "     4495 "Safeguard"

      "     1793 "Surveillante"

      "     1712 "Thunder"

      "     4509 "Tigress"

      "     2926 "Urgent"

      "     2075 "Vesuvius"

      "     1656 "Zebra"  

 

 

War Office: (Group: WO)

Inletters Copenhagen. Naval Attack (Gambier) 1807.          

InLetters Copenhagen. Land Attack (Cathcart) 1807.

         Class: 1, Piece: 188.


Outletters. Secretary of State. Copenhagen 1807.      

          Class: 6, Piece: 14.                                  

 

Miscelleneous Class: 55, Piece: 976.     

Landkort. Copenhagen 1807. Class: 78, Piece 5551.

   "      Nordjylland/Kattegat 4/6 1807. Class 78,

          Piece 1458.

Nautical Directions for Navigating the Passage of the Great Belt 1802 of Sir Hyde Parker. 

        Class 78, Piece 2712.

 

Landkort: (Group: MPH)

 

Kort over København 1807 med dansk søforsvar. 

         Class: 617, Piece: 51.

Kort over Sjælland med de engelske forsvarsstillinger.

Sketch showing the Bearings of the Sections. 

        Class: 107.

 

NATIONAL MARITIME MUSEUM, GREENWICH:

Log of H.M.S. Centaur. Captain Webley. Copenhagen 1807

          290 WebleyParry, William Henry.


 

BRITISH MUSEUM:

Kort over København med "Erklärung der Belagerung Kopenhagens".

Tegnet af A.C. Krebs og forbedret stukket af G.N. Angelo 1806.BM 34646 (8).  

 

 

Tilbage