1807.dk

  Københavns Bombardement
Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

LITTERATURLISTE 

Listen opdateres ikke mere. Se i stedet Biblioteksdatabasen.


         A   B   C   D   E   F   G   H   I / J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V / W   X   Z


Trykkested København, hvor intet andet anføres.  

                   A 

Albion, Robert Greenhalgh: An annotated Bibliography of Naval and Maritime History. Uden trykkested 1973.

Arkelius: Strenge Dage. Et Hundredaarsminde, p 404 i Tidsskrift for Søvæsen 1907.

 

          B

Barfod, Halfdan: Vor Flåde i Fortid og Nutid. 1941.  

Bauer, R.W.: Calender for Aarene fra 601 til 2200 efter Christi Fødsel. 1868

Bech, Sv. Cedergreen: Artikel om Ernst Peymann i Dansk biografisk Leksikon. 1980.

Bille, Steen (kaptajn): Biografiske Erindringer af Admiral Billes liv. Archiv for Søvæsen p 24. 12. årgang 1840.

Bille, Steen (kaptajn): Commandeur Bille ved Kjøbenhavns Capitulation 1807. Artikel i Berlingske Tidende 28. marts 1845.

Bille, Steen (kaptajn): Det danske Flag i Middelhavet i Slutningen af det 18. århundrede; et Bidrag til den danske Marines Historie. 1840.

Bistrup, H.: Premierlieutenant F. Grodtschillings Journal under Kjøbenhavns Bombardement 1807. Tidsskrift for Søvæsen p 679. 1929.

Bjerg, Hans Chr.: Flådens ran 1807, Marinehistorisk Tidsskrift no 2, 1982.

Bjerg, Hans Chr.: Affæren i Eckernförde 5. april 1849, Tidsskrift for Søvæsen p 97. 1974.

Bjerg, Hans Chr.: Artikel om Steen Andersen Bille i Dansk biografisk Leksikon 1980.

Bjerg, Hans Chr.: Artikel om H.G. Garde i Dansk biografisk Leksikon 1980.

Bjerre, Th.: Artikel om 1807 i Viborg Stifts Folkeblad 30. oktober 1957.

Blom, H.J.: Krigstildragelserne i Sjælland 1807. Med et Oversigtskaart og en Plan. 1845. Med kildebilag og litteraturliste.

Blom, H.J. (m. fl): Land og Sømagt (1831). Samlet af MB.

Borg, E.: Den danske Marines uniformer gennem tre århundreder. Viborg 1974

"Brandmanden": Poul Weymanns artikel om 1807, september 1957. Udgivet af kommunale brandfolks organisation.

Brenton, Edward Peltham: The Naval History of Great Britain. London 1837.

Briand de Crèvecoeur, E.: Kanonbådskrigen 1807  1814. Dagens Nyheder 7. juli 1958.

Bruun, Camillo (fhv. redaktør): Gjennem Hundrede Aar. Smaa Tids og Karakterbilleder i Biographisk Ramme. 1879.

Bruun, Thomas: Toget til Sjælland 1807. 1807.

Bryant, Arthur: The great Duke or The Invincible General. New York 1972.

 

          C

Chatterton, Georgina, Lady: Memorials, Personal and historical of Admiral Lord Gambier. London 1861.

Craig, Hardin Jr.: Peter Puget: An active and zealous Officer. Artikel i "The Mariner´s Mirror" vol 38 p 34. Cambridge 1952.

 

          D

Degenkolv, H.: Oversigt over den danske Flaade efter 1807. 1867.

 

          E

Eidem, O og O. Lütken: Vor Sømagts Historie. En populærhistorisk Fremstilling. 1903  06.

Ekberger, Maria: Københavns Sødefension 1777  1807. Upubliceret speciale 1984 Københavns Universitet.

Eriksen, Egon og Ole L. Frantzen: Dansk artilleri i Napoleonstiden. Forudsætninger og udvikling 1760  1814. 1988.

         

          F

Feldbæk, Ole: De danske søofficerer og "dolkestødslegenden" om slaget på Reden. Fortid og Nutid, 1983.

Feldbæk, Ole: Gyldendals Danmarks historie. Bind 4. Tiden 1730  1814. 1982.

Feldbæk, Ole: Slaget på Reden. Politikens Danmarks Historie. 1985.

Frantzen, Ole L.: Truslen fra Øst. Dansk-norsk flådepolitik 1769 - 1807. 1980. Se tillige "Eriksen, Egon...".

 

          G

Garde, C.A.: En Redegjørelse for Eckernførdesagen, Tidsskrift for Søvæsen p 37. 1896.

Garde, H.G.: Bemærkninger ved Herr Capitain H.J. v. Bloms Skrift: Land og Søemagten med nærmest Hensyn paa Danmark. 1831. (Se Blom, H.J. m.fl.).

Garde, H.G.: Den dansknorske Sømagts Historie 1700  1814. 1852. Omtalt i Berlingske Tidende 29/9 1852.

Garde, H.G.: Efterretninger om den danske og norske Søemagt, 4. bind. 1835.  

Glete, Jan: Navies and Nations. Warships, Navies, ad State Building in Europe and America, 1500 - 1860. Perioden omkring 1807 omtales i Bind 2. Stockholm 1993

Grove, P.A.: En Berigtigelse af nogle Billeder fra Søkrigen 1807 p. 618 i Illustreret Tidende Nr. 50, 1909  1910.

 

          H

Hansen, Jens Ørum: "Herre Jesu! Nu vaagner Ulykken!". En tekst samling om 1807 i samtid og erindring. Århus 1983.

Hellfried, C.F. von: Forsøg til en politisk overskuelse af Englands Overfald paa Danmark i 1807. 1807.

Holm, Edvard: DanmarkNorges Udenrigske Historie i aarene 1800 til 1814 bd 7. 1912.

Holm, Edvard: DanmarkNorges Udenrigske Historie Under Den Franske Revolution og Napoleons Krige fra 1791 til 1807. 1875.

 

         I / J

James, William: The Naval History of Great Britain, from the Declaration of War by France in 1793, to the Accession of George IV, vol. IV. London 1837.  

Jelsdorf, Hans Michael: Hospitalsberedskab og lægelig behandling under belejringen i 1807 i Krigshistorisk Tidsskrift særnummer juni 2007.

Jespersen, Knud J.V.: Belejringen af København i 1807 og Kortet i Guvernørbiblioteket i Odense. Odense 1974.

Jespersen, Knud J.V.: The Besieging of Copenhagen in 1807 and The Map in The Governor's Library in Odense. 1974.

Jungersen, Kay: "1807 -", Folk og Værn Nr. 3, marts 1942.

Jungersen, Kay: Danmarks Søkrigshistorie. Udarbejdet til Brug ved Undervisningen paa Søværnets Skoler. 1945.

 

          K

Kempski, Jürgen von: Der Überfall auf Kopenhagen 1807. Schriften des deutschen Instituts für Aussenpolitische Forschung und..., Heft 54. Berlin 1940.

Kragh, Niels Holger: Gengivelse af Hellfrieds skrift. 1940. Se denne.

Kaarsted, Tage: Artikel i Aarhuus Stiftstidende 24.juni 1957 om Københavns bombardement.

 

          L

Linvald, Axel: Kronprins Frederik og hans regering 17971807. 1923. Genoptrykt 1978.

 

          M

Marcus, G.J.: A Naval History of England. The Age of Nelson. London 1971.

Meinert, A.S (Cand.theol): Fortællinger om København. 1851.

Molbech, O.C.: Dagbog ført af H.A. Molbeck ombord paa Kanonbaaden "Nyekiøbing" i aaret 1807. Artikel i Tidsskrift for Søvæsen 1901 p 577.  

Munch-Petersen, Thomas: Defying Napoleon, How Britain bombarded Copenhagen and seized the Danish fleet in 1807. Gloucestershire 2007. (Se anmeldelse).

Munch-Petersen, Thomas: The secret intelligence from Tilsit. New light on the events surrounding the British bombardment of Copenhagen in 1807. Historisk Tidsskrift 2002, bind 102, hæfte 1.

 

          N

Navy, The Royal: The Royal Navy. A History. London 1900.

Nørregaard, Ann: Kapere og Kanonbåde. Begivenheder i og ud for Dragør 1807  1814. Maritim Kontakt 13, 1989.

 

          O

Overskou, Thomas: Af Mit Liv og Min Tid. Udgivet af Robert Neiiendam. 1961  62.

 

          P

Paludan, Jens Jacob: Ungdomserindringer. Udgivet af Julius Clausen og P.Fr. Rist i Memoirer og Breve. 1908, samt 1967

 

          R

Ramshart, P.: Efterretning om det Bekjendte af den Danske Flaades Tjeneste efter Alfabetisk Orden med adskillige Bilag fra 1752 og til den Dag, da Engelland voldsom bortførte samme i 1807. Skreven i September 1807. 1808.

Rockstroh, K.C., kaptajn: Kongens Livjægerkorps 1807 ved forsvaret af Kjøbenhavn. 1907.

Rose, J. Holland: Canning and Denmark in 1807 i English Historical Review, vol. 11 (1896)

Rose, J. Holland: A British Agent at Tilsit i English Historical Review, vol. 16 (1901)

Rose, J. Holland: Canning and The Secret Intelligence from Tilsit i Transactions of the Royal Historical Society, NS vol. 20 (1906).

Ryan, Anthony N.: The Navy at Copenhagen in 1807 i The Mariner's Mirror 1953

Røepstorff, U.W.: Bemærkninger over det Engelske Tog mod Kjøbenhavn, forvoldet af dets Ministre, og udført af deres Klientere udi Aaret 1807. Skrevet blot for Bønder. Odense, 1808. Trykt hos S. Hempel. (Sælges Kjøbenhavns Brandlidte til Bedste.).

Ræder, J.v.: Danmarks Krigs og Politiske Historie fra Krigens Udbrud indtil 5. September 1807, med tvende Oversigtskaart, bind 1. 1845.

Ræder, J.V.: Svar på kaptajn Billes artikel. Berlingske Tidende 31. marts 1845.

 

          S

Samvirke nr. 15, 1. september 1961 p 16 i serien: Det skete her. Samvirkes historiske billedreportager.  

Saxtorph, Henrik: Admiral Gambiers vurdering af københavns Søforsvar i 1807 og Englands anvendelse af den danske flåde, artikel i Krigshistorisk Tidsskrift, særnummer juni 2007.

Saxtorph, Henrik: Boganmeldelse af Thomas Munch-Petersen: "Defying Napoleon. How Britain Bombarded Copenhagen and seized the Danish Fleet in 1807" i Krigshistorisk Tidsskrift, særnummer juni 2007.

Saxtorph, Henrik: Det britiske angreb og Københavns søforsvar 1807, artikel i Marinehistorisk Tidsskrift 1990 23. årgang nr. 3. Marinehistorisk Selskab.

Saxtorph, Henrik: Flåden gøres klar til ødelæggelse, artikel i Marinehistorisk Tidsskrift 1990, 23. årgang nr. 4. Marinehistorisk Selskab.

Saxtorph, Henrik: Forsvarssamarbejdet - de otte udfald mod fjenden. Artiklen er udgivet i 2007 på Internetsiden www.historie-nu.dk.

Saxtorph, Henrik: General Peymann tager afsked med kommandør Steen A. Bille. Billedtekst i Krigshistorisk Tidsskrift, nr. 2, august 2007, 43. årgang.

Saxtorph, Henrik: Københavns Søforsvar, artikel i 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning 1991, 21. årg. nr. 2. Historisk Institut,  Københavns Universitet.

Seerup, Jakob m. fl.: Magtspillet. Danmark og Napoleon. Udstillingskatalog udgivet i forbindelse med udstillingen af samme navn på Det Kongelige Bibliotek 3. december 2005 - 12. apri l2006.

Steensen, R. Steen: Flåden gennem 450 år. 2. udg. 1970.

Steensen, R. Steen: Flåden gennem 475 år. 1974.

Sørensen, C.Th.: Meddelelser fra Krigsarkiverne 3. bd, udgivne af Generalstaben. 1888.

 

          T

Teisen, Jørgen: Danmarks Flåde. 1984.

TopsøeJensen, Th.: Officerer i den danskenorske Søetat 1660  1814 og den danske Søetat 1814  1932. 1935.

Trulsson, Sven G.: British and Swedish Policies and Strategies in the Baltic after the Peace of Tilsit in 1807. Akademisk afhandling i Biblioteca Historica Lundensis XXXX Lund 1976.

Trulsson, Sven G.: Canning, den hemliga kanalen till förehandlingarna i Tilsit och invasionsföretaget mot Köpenhamn 1807. Scandia 1963 p 320.

Tuxen, J.C.: Den danske og norske Sømagt. 1875.

 

          V / W

Vibæk, Jens: Anmeldelse af Knud J.V. Jespersen i Historiske Meddelelser om København. Årbog 1975. 1975.

Vibæk, Jens: Reform og Fallit 1784  1830. Politikens Danmarks Historie 1964.

Ventegodt, Ole: En ung søofficer under englænderkrigene. Om Johan Wilhelm Cornelius Krieger (1788  1857) p 3 i Marinehistorisk Tidsskrift nr. 1 1986.

Warner, Oliver: Great Naval Actions of the British Navy 15881807 and 1916. London 1976.

Wing, Robert C. with Gordon Newell: Peter Puget. Seattle 1979.

 

          Z

Zalewski, Barbara: En skæbne fra 1807 p 7 i Marinehistorisk Tidsskrift nr. 3, 1986.  

 

 

 

  1807.dk