Den bevægelige defension

Kanonflotillen

Kanonflotillen:

Generaladjudant, kommandørkaptajn Johan Cornelius Krieger der opholdt sig på Lynetten, var chef for den flydende defension og kanonbådsflotillen. Næstkommanderende var kaptajn Hans Baron Holsten.

Type Navn Kaptajn Rang  

Avantgarden Kalundborg Jens Berlin Giødvad Premierløjtnant
Helsingør Frederik Wilhelm Evers Sekondløjtnant
Nestved Hans Georg Garde Sekondløjtnant
Roeskilde Jean Jacques Isack Suenson Premierløjtnant
Kanonchalup Saltholmen Wilhelm Frederik Ravn Sekondløjtnant
fra 22/8 Wincentz David Gottlieb Premierløjtnant
Frederikssund Claus Laxou Sønderup Sekondløjtnant
Stubbekøbing Peter Urban Bruun Sekondløjtnant
Rødby Thomas Joachim Lütken Sekondløjtnant
Corps de Bataille Arendal Wilhelm Martin Winckler Premierløjtnant
Nykøbing Emanuel Krieger Premierløjtnant
Nakskov Christian Wulf Premierløjtnant
i 3 dage Jens Seideling Sekondløjtnant
Aalborg Frederik Christopher Just Gerhard Greve af Trampe Premierløjtnant
Odense Bolle Wilhelm Erichsen Premierløjtnant
fra 3. September: Robert Anton de Fontenay Premierløjtnant
Kanonbåd Langesund Frantz Martin Dodt Premierløjtnant
fra 1. Sept. Peter August Nielsen Premierløjtnant
Staværn Johan Peter Berg Premierløjtnant
Stege Wilhelm Møller Premierløjtnant
Christiansund Magnus Bøeg Sekondløjtnant
Flensborg Jochum Nicolay Müller Premierløjtnant
Wiborg Jean André Suenson Premierløjtnant
Arriergarden Nysted Andreas Holsten Sekondløjtnant
Svendborg Tøger Emil Rosenørn

Sekondløjtnant

Faaborg Christopher Joh. Fr. Hedemann Sekondløjtnant
Holbek Johan Georg Boll Premierløjtnant
Kanonchalup fra 18/8 Peter Nicolai Skibsted Sekondløjtnant
fra 1/9 Peter Urban Bruun Sekondløjtnant
Middelfart Christian Gran Sekondløjtnant
Assens Adam Koopmann Block Sekondløjtnant
Kjerteminde Jens Jacob Paludan Sekondløjtnant
Bombarderdivisionen Morterchaluppe nr 1 Gotfried Hagerup Premierløjtnant
Morterbarkas nr 1 Jens Bang Sekondløjtnant
Morterbarkas nr 2 Knud Linde Sekondløjtnant
Morterbarkas nr 3 Jens Seidelin Sekondløjtnant
Kanonjolle nr 5 Philip Julius Zeuthen Sekondløjtnant
fra den 26/8 Georg Fog Sekondløjtnant

 

H.G. Garde skriver i Den dansk-norske Sømagts Historie om den bevægelige defension, hvor han selv deltog som chef på Kanonbåden Nestved:

Avantgardens besætninger, som ei kunne rummes ombord, var indkvarterede i det uarmerede Lynets bygninger; Ariergardens og Bombardedivisionens mandskaber indkvarteredes i den uarmerede og utiltaklede fregat Triton som var udlagt ved Rødepæl; Corps de bataille havde sine mandskaber ombord.

Morterchaluppen førte en 100 pds morter samt to 4 pds Haubitser, besat med 40 mand.

Morterbarkasserne var bemandede med hver 19 mand og var ikke andet end almindelige skibsbarkasser hvori man havde sat en 100 pds morter. De blev også næsten altid efter 5 - 7 kast lække. Man bragte dem da ind under Kranen på Nyholm, tog morteren ud og satte den i en simpel pram, halede ud med denne og brugte den, medens barkassen blev kalfateret (=tætte et skib ved at tilstoppe revnerne med tovværk og bestryge det med beg). I almindelighed kunne prammene holde bedre ud og blev først lække efter hen ved 30 kast.

Kanonjollen var armeret med en 24pd kanon og to 4pds haubitser og bemandet med 41 mand.

Desuden hørte til Morterdivisionen nogle pramme, besatte fra Holmen og kommanderede af Søartilleriløjtnanter.

 

 

Tilbage