Kampene ved Svanemøllen

 

"Dansk Artilleri i Napoleonstiden" beskriver på baggrund af landkort det engelske artilleris placering under angrebet på København i 1807 (p 171). Imidlertid beskrives udviklingen i opførelsen af artilleristillinger ikke; en sådan udvikling kan delvis følges i forbindelse med kanonbådsangrebene ud for Svanemøllen, ca. 4 km nord for København:

Den 18. august meddelte chefen for kanonbådene, kommandørkaptajn Krieger, i sin rapport til Kommandør Bille at et maskeret batteri begyndte med megen kraft at skyde på kanonbådene. Batteriet var placeret ved Svanemøllen eller Kildevæld. 

19. august omtalte Admiral Gambier i sin logbog et batteri i samme område: "some Field Artillery has been brought near the Beach". Gambier befandt sig ombord på linieskibet "Prince of Wales" nord for Svanemøllen.

Den 20. august ødelagde de danske kanonbåde batteriet som Krieger omtalte den 18. Formentlig har det været et mindre batteri opstillet af det lette artilleri, og derfor var det muligt for danskerne at ødelægge det.
Det var ikke det batteri Gambier omtalte den 19., fordi det blev beskrevet af Krieger i hans rapport den 20. som "godt forskanset".

Den 23. august skriver Gambier: "The Battery...beeing completed". Krieger beskriver det "som et meget stærkt batteri", placeret ved Svanemøllen. Det lykkedes da heller ikke danskerne at ødelægge det; men Gambier noterede dog at "several men were killed and wounded", så det danske kanonbådsangreb har alligevel haft sin virkning. Endvidere noterede Gambier den 23. at "...the construction of a Mortar Battery under cover of the above are in progress".

Den 26. august noterede Gambier, at "Our batteries beeing advanced beyond the Windmill (altså syd for Svanemøllen) have opened their fire on the Block Ship". Samme dag eksploderede kanonbåden 'Stubbekøbing', der ifølge Krieger blev ramt af en stykgranat formentlig fra det fjendtlige batteri syd for Svanemøllen.

Den 29. august planlagde Gambier at etablere endnu et batteri "of heavy Guns of the Line" nær Trekroner og Blokskibene.

Den 31. august anfører Krieger i sin rapport at det danske søforsvar var i kamp med et batteri placeret ved Svanemøllen, altså nord for det ovenfor omtalte batteri.

Det lykkedes altså det danske søforsvar at ødelægge det første batteri, som formentlig har haft en begrænset kraft; uanset Kriegers oplysning om hvor kraftigt det beskød kanonbådene. Derefter blev et stærkere batteri opført ved Svanemøllen og i ly heraf yderligere et lidt syd for ved Kildevæld. Et par dage senere opføres stadig stærkere batterier nærmere København, endda ved at anvende kanoner fra linieskibene.

Englænderne blev således ikke forhindret i at etablere artilleristillinger, men etableringen skete ikke uden kamp med søforsvarets kanonbåde. 

 

 

Tilbage