1807.dk

  Københavns Bombardement
Fakta

Kronprinsen beordrede Admiralitetet den 7. august til at klargøre den flydende og den faste defension, men han fandt det ikke nødvendigt at klargøre flåden. Kanonbådsflotillen blev dog gjort klar. 

Københavns Søforsvar i 1807 var baseret på flådeplanen fra 1806 hvori det var besluttet at skabe en kystforsvarsflotille som kunne samarbejde med hærstyrkerne. Flotillen blev også kaldt en bevægelig defension imodsætning til den faste defension (som bestod af fæstningsværker) og til den flydende defension (som bestod af blokskibe). Men kun en begrænset del af flådeplanen var realiseret i 1807. 

Flådeplanen var i øvrigt baseret på forsvarsplanerne fra tiden op til englændernes angreb i 1801 som byggede på at angrebet kom fra søsiden. Men englændernes angreb i 1807 skete med landbaseret artilleri. Den engelske flådes opgave var at sørge for transporten og for landsætningen; bombardérskibene fra "Naval Brigade" blev dog anvendt som supplement. 

Trekroner meldte således den 17. august at afstanden til den fjendtlige flåde var for stor til at mortererne kunne række, og 'Prøvestenen' rapporterede den 20. at nok kastede de engelske bombardérskibe nogle bomber som faldt i vandet mellem blokskibene og landet, men intet vigtigt var hændt!

  1807.dk