Forord til Kommandørkaptajn Kriegers rapporter

Johan Cornelius Krieger blev født den 7. juli 1756 som søn af viceadmiral Joh. Cor. Krieger (død 1797). I 1778 blev han som premierløjtnant sendt til Frankrig for at gøre tjeneste dér hvor han udmærkede sig i søkampe på fransk side mod englændere i de vestindiske farvande. Tilbage i Danmark blev han forfremmet til kaptajnløjtnant og i 1783 udnævnt til generaladjudant. I de følgende år gjorde han tjeneste som konsulent hos den russiske admiral i Østersøen. I efteråret 1798 sejlede han som chef for fregatten 'Najaden' til Middelhavet for at beskytte de danske handelsskibe mod sørøvere og engelske visitationer under Steen Billes overkommando. I 1800 blev han kommandørkaptajn.

I årene fra 1801 - 03 opholdt han sig i Norge som medlem af en defensionskommision og havde derefter indtil 1807 nogle kortvarige kommandoer i danske farvande.

Ved englændernes angreb i 1807 fik han befalingen over den flydende og bevægelige sødefension. I perioden 1807 - 1814 (englænderkrigene) vedblev han at lede kanonbådsforsvaret. I 1812 blev han kontreadmiral.

Krieger døde 9. juli 1824.

(Litteratur: Thaarup, fædrenelandsk Nekrolog 1821 - 26 Arch.f.Søvæsen XIII (1841)

Bemærkninger til rapporterne:

Rapporterne befinder sig på Rigsarkivet, Admiralitetet, Indkomne sager. Adm 910, 1807. De fleste af rapporterne er nummereret i øverste venstre hjørne.

Formålet med rapporterne har dels været at orientere admiralitetet, dvs. kommandør Bille, dels at få afklaret forskellige spørgsmål som det fx kan ses i rapporten af 26. august om et tøjlegat. 

Som historisk kilde er rapporternes oplysninger særdeles troværdige. Teknisk er rapporterne primære kilder (dokumenter) med mange 1. hånds oplysninger. Dvs. at det er første gang vi har oplysningerne, de er afgivet af den person som ofte selv deltog i hændelsesforløbet, og de er officielle dokumenter afgivet med et fast tidsinterval fra en militær chef til hans overordnede.

Gengivelserne af rapporterne er så vidt muligt sket i moderne sprog, fx er Canoneer Chaluppe gengivet som kanonchalup, ligesom verberne "ere" og vare" er gengivet som "er" og "var". Derimod er vendinger, som kan forekomme os gammeldags i dag, og titler bibeholdt.

Ordliste:

ad conjunctum

Attaque

Blesseret

Contujon

Dagbrækningen

Maskeret

Mørser

S.T.

Tilforn

2de

[Her:] samtidig

Angreb

Åbent sår

Kvæstelse

Daggry

Kamufleret

Morter

Salvo Titoulo er latin og betyder med udeladelse af titel

Tidligere

tvende = to

 

Rapport den 17. august

Rapport den 18. august

Rapport den 20. august

Rapport den 22. august

Rapport den 26. august

Rapport den 31. august

 

 

Tilbage